Informācijas centrs

Klientu serviss info@picturehappy.lv

Privātums

Mēŗkis


Šīs Privātuma Politikas mērķis ir aprakstīt kā PH Print SIA ("Picture Happy", "mēs", "mums", "mūsu") apkopo, izmanto un lieto informāciju par Jums, izmantojot mūsu tiešsaistes saskarnes (t.i., mājas lapas un mobilās aplikācijas), kas pieder mums, ieskaitot www.picturehappy.lv (turpmāk tekstā "Mājas lapa"). Lūdzu, izlasiet šo dokumentu rūpīgi, lai saprastu, ko tieši mēs darām. Ja Jums nav skaidrs kāds mūsu Privātuma Politikas aspekts, lūdzam Jūs sazināties ar mums pa e-pastu privacy@picturehappy.eu. To, kādā veidā Jūs variet lietot mūsu Mājas lapu reglamentē arī Lietošanas noteikumi.
PH Print SIA ir Latvijas uzņēmums ar pamata darbības vietu Rēzeknes 5b, LV-1073, Latvija. PH Print SIA ir visas Personiski Identificējamās Informācijas (kā definēts zemāk), kas tiek apkopota izmantojot Mājas lapu, un daļas Personiski Identificējamās Informācijas, kas tiek apkopota izmantojot trešās puses pakalpojumu sniedzējus, kā definēts šajā Privātuma Politikā, datu pārvaldītājs.

Kādu informāciju skar šī Privātuma Politika?


Šī Privātuma Politika attiecas uz informāciju, ko mēs iegūstam no Jums izmantojot Mājas lapu. Daļa mūsu Mājas lapas funkcionalitātes var tikt izmantota, nesniedzot Personiski Identificējamu Informāciju, taču funkcionalitātei un pakalpojumiem, kas attiecas uz personalizētu foto produktu veidošanu, pasūtījumu, kas satur šos personalizētos foto produktus, noformēšanu un veiksmīgu šo pasūtījumu izpildīšanu, ir nepieciešams norādīt Personiski Identificējamu Informāciju. Lai izmantotu noteiktas Mājas lapas sadaļas un iespējas, Jums var būt jānorāda un mēs varam ievākt Personiski Identificējamu Informāciju (t.i., informāciju, kas var tikt izmantota, lai identificētu konkrēti Jūs). Personiski Identificējamā Informācija var iekļaut, bet neaprobežojas ar, Jūsu vārdu, e-pasta adresi. Jūs esat atbildīgi par Personiski Identificējamās Informācijas, ko Jūs sniedzat Picture Happy, pareizību. Nepareiza informācija var iespaidot Jūsu iespējas izmantot mūsu Mājas lapu, informāciju, ko Jūs saņemat no Mājas lapas un mūsu iespējas sazināties ar Jums. Piemēram, e-pasta adresei būtu jābūt norādītai korekti, jo tas ir primārais veids, kādā mēs sazināmies ar Jums.

Kam Jūs piekrītitet, turpinot izmantot šo mājas lapu?


Ņemiet vērā, ka, sniedzot Personiski Identificējamu Informāciju mums, Jūs piekrītat ka mēs varam šo informāciju ievākt, apstrādāt, izmantot un atklāt saskaņā ar šo Privātuma Politiku un mūsu Lietošanas noteikumiem, un saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam Jūs nesniegt mums nekāda veida Personiski Identificējamu Informāciju. Ja Jūs atteiksities sniegt nepieciešamo Personiski Identificējamo Informāciju vai arī atsauksiet iepriekš doto piekrišanu, mēs varam nespēt sniegt Jums pakalpojumus, ko piedāvājam izmantojot Mājas lapu. Jūs iepriekš doto piekrišanu varat atsaukt jebkurā brīdī atverot Jūsu profila lapu un apstiprinot sava lietotāja konta dzēšanu. Lūdzam arī ņemt vērā, ka atsevišķos gadījumos mums var būt likumisks pamats vai līgumsaistības, kas pieļauj arī turpmāku Jūsu Personiski Identificējamo datu apstrādi.

Kāda veida informāciju mēs apkopojam?


Mēs apkopojam divus informācijas veidus
Informācija, kas attiecas uz to, kā Jūs lietojiet Mājas lapu (personiski ne-identificējama informācija). Kad lietotāji apmeklē mūsu Mājas lapu, mēs varam izsekot, ievākt un apkopot informāciju, kas satur, piemēram, kuras mūsu Mājas lapas sadaļas ir apmeklētas, kādā secībā tās tiek apmeklētas, kad tās tiek apmeklētas un uz kādām saitēm ir "klikšķināts". Informācija, kas tiek reģistrēta šādam mērķim, var saturēt informāciju par to, kāda IP adrese, operētājsistēma un pārlūkprogramma katram mūsu Mājas lapas lietotājam. Mums var būt iespējams pēc IP adreses noteikt lietotāja Interneta Pakalpojuma Sniedzēju un pieslēguma ģeogrāfisko atrašanās vietu. Mēs arī lietojam (vai varam lietot) sīkdatnes un tīmekļa bākas, kad Jūs apmeklējat mūsu Mājas lapu. Sīkākai informācijai par to, kādā veidā mēs izmantojam sīkdatnes un tīmekļa bākas, lūdzam skatīt mūsu Sīkdatņu Politiku.
Personiski Identificējama Informācija ko Jūs tieši sniedzat mums. Mēs ievācam Personiski Identificējamu Informāciju, ko Jūs mums sniedzas, kad Jūs reģistrējiet lietotāja kontu, veiciet labojumus vai izmaiņas sniegtajos datos, iegādājaties preces vai pakalpojumus, piesakāties saņemt e-pasta jaunumus, sūtat mums e-pasta vēstules un/vai izmantojiet citus pakalpojumus mūsu Mājas lapā. Mēs varam izmantot Jūsu sniegto Personiski Identificējamo Informāciju, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, sniegtu Jums Jūsu izvēlētos pakalpojumus, nosūtītu jums atjauninātu informāciju par Picture Happy sniegtajiem pakalpojumiem vai citām Picture Happy mārketinga aktivitātēm, kā arī lai informētu Jūs par Mājas lapas un/vai tās sniegto pakalpojumu pieejamību un izmaiņām tajā.
Lietotāja konta izveide. Ja jūs izveidojiet lietotāja kontu mūsu Mājas lapā, Jums ir jāsniedz mums Personiski Identificējama Informācija - Jūsu vārds un e-pasta adrese.
Paziņojumi par jaunumiem. Picture Happy var Jums piedāvāt saņemt informāciju par mūsu mārketinga aktivitātēm. Lai pieteiktos šim pakalpojumam, Jums ir mum jāsniedz Personiski Identificējama Informācija - Jūsu e-pasta adrese.
Pasūtījumu noformēšana. Noformējot pasūtījumu mūsu Mājas lapā, Jums ir jāsniedz mums Personiski Identificējama Informācija, piemēram (bet ne tikai): Jūsu vārds, Jūsu personas kods (ja pieejams), uzņēmuma nosaukums un PVN maksātāja numurs (ja nepieciešams), Jūsu telefona numurs (ja nepieciešams) un piegādes adrese (ja nepieciešams).
Saziņa ar Picture Happy. Mēs varam saņemt Personiski Identificējamu Informāciju, kad Jūs ar mums sazināties izmantojot e-pastu vai citā veidā.
Trešās puses kredīt/debet-karšu apstrāde. Picture Happy sniedz Jums iespēju norēķināties par mūsu sniegto pakalpojumu izmantojot kredīt/debet-kartes ar trešās puses maksājumu apstrādes pakalpojuma sniedzēja palīdzību. Lūdzam ņemt vērā, ka šī pakalpojuma sniedzējs - nevis Picture Happy - apkopo un uzglabā Jūsu kredīt/debet-karšu informāciju.
Trešo pušu piegādes pakalpojumi. Picture Happy sniedz Jums iespēju izvēlēties trešo pušu piedāvātos piegādes pakalpojumus, lai Jūs varētu saņemt personalizētos foto produktus Jums ērtā laikā un vietā. Lai mēs varētu nodrošināt Jums šo pakalpojumu, Jums ir mums jāsniedz Personiski Identificējama Informācija, piemēram (bet ne tikai), Jūsu vārds, Jūsu adrese, Jūsu telefona numurs (ja nepieciešams), uzņēmuma nosaukums (ja nepieciešams). Picture Happy atklāj šo Personiski Identificējamo Informāciju trešo pušu piegādes pakalpojumu sniedzējiem, lai tie varētu sniegt nepieciešamo pakalpojumu.

Kā mēs lietojam šo informāciju?


Informācija par to, kā Jūs izmantojiet mūsu Mājas lapu. Mēs izmantojam informāciju, kas attiecas uz mūsu Mājas lapas lietojumu, lai uzlabotu jau esošo pakalpojumu kvalitāti un varētu izveidot jaunus, labākus pakalpojumus. Tas tiek panākts veicot mūsu lietotāju darbību un uzvedības kopējo raksturlielumu statistisko analīzi un mērot konkrētu mūsu Mājas lapas sadaļu raksturlielumus. Mēs varam izmantot šo informāciju arī lai nodrošinātu mūsu piedāvāto pakalpojumu un Mājas lapas drošību.
Personiski Identificējama Informācija, ko Jūs sniedziet tieši mums. Izņemot atsevišķus gadījumus, kas uzskaitīti šajā Privātuma Politikā un kam Jūs esiet devuši piekrišanu, Picture Happy neatklās nekādu Jūsu Personiski Identificējamo Informāciju. Papildus citiem gadījumiem, kas uzskaitīti šajā Privātuma Politikā, mēs varam atklāt un savādāk izmantot Personiski Identificējamo Informāciju zemāk uzskaitītajiem mērķiem.
Mājas lapas un tās pakalpojumu nodrošināšana. Mēs izmantojam Personiski Identificējamu Informāciju, ko Jūs mums sniedzat, lai nodrošinātu Jums piekļuvi Mājas lapai un lai Jūs to varētu izmantot, lai sniegtu Jums informāciju, produktus un pakalpojumus, ko Jūs no mums pieprasāt.
Paziņojumi par jaunumiem. Mēs izmantojam Personiski Identificējamo Informāciju, ko iegūstam, kad Jūs dodat piekrišanu saņemt e-pasta paziņojumus par jaunumiem, lai nosūtītu Jums ziņas saistībā ar Mājas lapu un/vai mārketinga aktivitātēm. Mēs varam arī arhivēt šo informāciju un/vai izmantot to turpmākā komunikācijā ar Jums, ja mums uz to ir likumiskas tiesības.
Komunikācija ar Picture Happy. Kad Jūs mums nosūtat e-pasta vēstuli vai citā veidā sazināties ar mums, mēs varam izmantot Jūsu sniegto informāciju, lai Jums atbildētu saistībā ar šo komunikāciju un/vai kā aprakstīts šajā Privātuma Politikā. We may also archive this information and/or use it for future communications with you, where we are legally entitled to do so.
Atklāšanas Picture Happy darbību un apkopes apakšuzņēmējiem. Mēs izmantojam dažādus pakalpojumu sniedzējus, pārdevējus un apakšuzņēmējus (tālāk tekstā, "Apakšuzņēmējus"), kas mums palīdz nodrošināt pakalpojumu sniegšanu Jums. Mūsu Apakšuzņēmējiem, sniedzot savus pakalpojumus mums, var būt ierobežota pieeja Jūsu Personiski Identificējamajai Informācijai, tik cik nepieciešams, lai mēs varētu sniegt savus pakalpojumus Jums. Šie Apakšuzņēmēji var ietvert pārdevējus un pakalpojumu sniedzējus, kas mums sniedz tehnoloģijas, pakalpojumus un/vai saturu, kas attiecas uz Mājas lapas darbību un tās uzturēšanu. Apakšuzņēmēju pieeja Jūsu Personiski Identificējamajai Informācijai ir ierobežota līdz minimālajam saprātīgi nepieciešamajam informācijas daudzumam, kas nepieciešams, lai tie varētu pildīt savu funkciju mūsu labā.
Valsts institūcijas, Tiesības un Tiesvedība. Picture Happy var atklāt Jūsu Personiski Identificējamo Informāciju dažādām valsts institūcijām: atbildot uz tiesas pieprasījumiem, pavēstēm un citiem tiesvedības procesiem; lai noteiktu un piemērotu mūsu tiesības vai aizstāvētu mūsu īpašumu; lai aizstāvētos pret juridiskām prasībām; vai reaģējot uz citām likumiskām prasībām. Šādos gadījumos mēs paturam tiesības kā pieteikt tā arī atteikties no juridiskām tiesībām. Mēs varam arī atklāt Jūsu Personiski Identificējamo Informāciju gadījumos, kad uzskatām, ka tas ir samērīgi, lai izmeklētu, novērstu vai kā reaģētu uz aizdomām par nelegālām darbībām; lai aizstāvētu Picture Happy, Mājas lapas, mūsu lietotāju, klientu un citu tiesības, īpašumu vai drošību; kā arī citos gadījumos atbilstoši mūsu Lietošanas noteikumiem.
Atklāšana Pārņēmējam. Picture Happy var atklāt un/vai nodot Jūsu Personiski Identificējamo Informāciju pārņēmējam, pārstāvim vai jebkādai citai pēctecīgai vienībai, saistībā ar pārdošanu, apvienošanos vai reorganizāciju, kas daļēji vai pilnā mērā attiecas uz Picture Happy īpašumu, biznesu vai resursiem, uz ko attiecas Jūsu Personiski Identificējamā Informācija.

Personiski Identificējamās Informācijas uzglabāšanas ilgums


Mēs uzglabājam Jūsu Personiski Identificējamo Informāciju tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams Personiski Identificējamās Informācijas apstrādes mērķiem. Katras konkrētās Personiski Identificējamās Informācijas vienības uzglabāšanas ilgums ir atkarīgs no šīs informācijas ievākšanas un apstrādes mērķiem un/vai kā to nosaka spēkā esošā likumdošana un lai noteiktu, izpildītu un aizstāvētu mūsu tiesības.

Personiski Identificējamās Informācijas konfidencialitāte un drošība


Mūsuprāt Jūsu informācijas konfidencialitāte un drošība ir augstākās prioritātes jautājums. Mēs izmantojam industrijas standarta fiziskos, tehnisko un administratīvos drošības rīkus, lai saglabātu Jūsu Personiski Identificējamo Informāciju konfidenciālu un drošu un neatklāsim to trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kas izklāstīti šajā Privātuma Politikā, kā arī īpašos gadījumos, kad šāda atklāšana ir nepieciešama, piemēram, lai novērstu fiziskus draudus Jums vai citiem un kad to pieļauj likums. Tā kā Internets nav 100% droša vide, mēs nevaram garantēt Jūsu Personiski Identificējamās Informācijas drošību un pastāv risks, ka neautorizēta trešā puse var atrast veidu, kā apiet mūsu drošības sistēmas vai arī pārķert informāciju tās pārraides laikā Internetā. Jūsu atbildība ir rūpēties par savas autorizācijas informācijas drošību. Lūdzam ņemt vērā, ka e-pasta komunikācija parastos gadījumos netiek šifrēta un līdz ar to nevar tikt uzskatīta par drošu.

Personiski Identificējamās Informācijas labošana un dzēšana


Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz Jūsu Personiski Identificējamo Informāciju. Jūs varat piekļūt savai Personiski Identificējamajai Informācijai un pārliecināties, ka tā ir pareiza un nav novecojusi, kā arī norādīt vai vēlaties saņemt materiālus no mums, autorizējoties Mājas lapā un atverot sadaļu "Mans konts".
Ja jums ir nepieciešama papildus informācija attiecībā uz Jūsu tiesībā vai arī Jūs vēlaties izmantot kādu no tām, Jūs variet sazināties ar mums pa e-pastu privacy@picturehappy.eu. Jums ir tiesības pieprasīt no mums:
  • sniedzam piekļuvi jebkādai Personiski Identificējamai Informācijai par Jums, kas mums ir pieejama;
  • aizliegt Jūsu Personiski Identificējamās Informācijas apstrādi tiešā mārketinga mērķiem;
  • labot jebkāda veida Personiski Identificējamai Informācijai, kas ir novecojusi vai nav pareiza;
  • dzēst jebkāda veida Personiski Identificējamu Informāciju par Jums, kas mums ir pieejama;
  • ierobežot veidu, kādā mēs apstrādājam Jūsu Personiski Identificējamo Informāciju;
  • sniegt Jūsu Personiski Identificējamo Informāciju trešās puses pakalpojuma sniedzējam vai pakalpojumam;
  • izsniegt Jums jebkāda veida Personiski Identificējamas Informācijas par Jums, kas mums ir pieejama, kopiju.

Mēs cenšamies atbildēt uz katru e-pastu pēc iespējas ātrāk un sniegt savu atbildi likumā noteiktajā termiņā. Tomēr jāņem vērā, ka mūsu datubāzēs, piekļuves reģistros un citos reģistros var saglabāties informācija, kas var saturēt un var nesaturēt Jūsu Personiski Identificējamo Informāciju. Lūdzam arī ņemt vērā, ka izņēmuma gadījumos pie noteiktiem apstākļiem uz noteiktu Personiski Identificējamo Informāciju šādi pieprasījumi var netikt attiecināti, tajā skaitā, ja mums ir nepieciešams turpināt Jūsu Personiski Identificējamās Informācijas apstrādi, lai pakļautos likuma prasībām.
Jums nosūtot mums pieprasījumu e-pasta formātā, mēs varam prasīt Jums sniegt nepieciešamo informāciju, kas ļautu mums apstiprināt Jūsu identitāti.

Jautājumi, ieteikumi un sūdzības


Ja jums ir radušies jautājumi, ieteikumi, neatrisinātas problēma vai sūdzības attiecībā uz privātumu, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu privacy@picturehappy.eu.
Mūsu datu aizsardzības speciālists centīsies palīdzēt visos jautājumos kas saistīti ar Personiski Identificējamo Informāciju - privacy@picturehappy.eu.

Izmaiņas mūsu Privātuma Politikā


Lūdzam ņemt vērā, ka mēs savas privātuma politikas nostādnes periodiski pārskatām un tās var mainīties. Jebkura izmaiņa, atjauninājums vai labojums stājas spēkā nekavējoties pēc tā publicēšanas Mājas lapā. Mēs Jūs informēsim par būtiskām izmaiņām šajā Privātuma Politikā izvietojot paziņojumu Mājas lapā, kas tiks attēlots saprātīgi ilgi pēc katras šādas izmaiņas. Lūdzam Jūs regulāri atgriezties šajā lapā, lai Jūs būtu pārliecināti, ka esat informēti par patreiz spēkā esošo Privātuma Politikas versiju.

Informācija no bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu


Picture Happy ir pārliecināti par bērnu privātuma aizsardzību. Saskaņā ar šo pārliecību mēs mūsu Mājas Lapā apzināti neievācam, neapkopojam un nekādi neapstrādājam Personiski Identificējamu Informāciju no personām, kas nav sasniegušas 13 gadu vecumu un neviena mūsu Mājas lapas sadaļa nav tieši paredzēta personām, kas nav sasniegušas 13 gadu vecumu. Ja Jūs vēl neesat sasnieguši 13 gadu vecumu, tad neizmantojiet mūsu Mājas lapu un nepiekļūstiet tās sadaļām. Mēs piemērosim nepieciešamās darbības, lai dzēstu jebkādu Personiski Identificējamu Informāciju par personām, kas nav sasniegušas 13 gadu vecumu, kas ir tikusi ievākta mūsu Mājas lapā bez vecāku piekrišanas un par ko mēs esam informēti un/vai esam saņēmuši pieprasījumu šo informāciju dzēst.